پله های عرشه فولادی

پله های عرشه فولادی

 

 

 

 

روش اجرای پله ها درسقف عرشه فولادی روی بال فوقانی شمشیری ها 

که از فلاشینگ نیز جهت مهار بتن ریزی استفاده میشود و سپس اجرای جوش گلمیخ با تمهیدات خاص بدلیل روانی حوضچه جوش و مواد مذاب ( میتوان از سرامیک های مخصوص یک طرف بسته جهت پله ها استفاده نمود) و سپس اجرای میلگرد روی سطح عرشه انجام شده و کار اماده بتن ریزی می باشد.

روش اجرای پله عرشه فولادی/پله های متال دک

 

روش اجرای ورق عرشه فولادی درپله های سرگیر

پله سقف عرشه فولادی

در تصویر فوق بدلیل سرگیر بودن راه پله ها ورق های متال دک روی بال تحتانی شمشیری ها اجرا شده است که با توجه به اینکه در این روش نمیتوان از دستگاه جوش استادولدینگ برای جوشکاری گلمیخ ها استفاده نمود و بهترین راهکار اجرایی برای اجرای برشگیر استفاده از ناودانی و جوشکاری آن روی قسمت فوقانی بال تحتانی شمشیری ها میباشد.

درصورتیکه قصد اطلاع ازقیمت وخرید عرشه فولادی را دارید کلیک فرمایید.

پله سقف عرشه فولادی