کنسول بتنی عرشه فولادی

کنسول بتنی عرشه فولادی

 

 

 

روش اجرای کنسول بتنی در معماری های خاص روی سازه عرشه فولادی

دال بتنی عرشه فولادی

روش اجرای کنسول بصورت اسلب بتنی در سقف عرشه فولادی که در تصویر فوق به خوبی نمایان است .با این روش به آسانی میتوان کنسول های بتنی را در ادامه ورق های سقف عرشه فولادی با اشکال هندسی متفاوت و یا مینیاتوری و قوس دار  اجرا نمود.ابتدا محل نشیمن قالبها را با نبشی آماده سازی و جوشکاری میکنیم و سپس براحتی ورقه های فولادی یا قالب های فلزی بتنی را روی آن قرار میدهیم و پس از بستن تخته های دور کار طبق دیتیل های معماری عملیات آرماتورگذاری و بتن ریزی انجام میشود.

اسلب بتنی عرشه فولادی

در نقشه فوق کنسول های مثلثی شکل در طراحی معماری نمایان است.

در صورتیکه قصد اطلاع ازقیمت وخرید عرشه فولادی را دارید کلیک فرمایید.

کنسول بتنی عرشه فولادی