ورق رنگی/قیمت ورق رنگی/فرمینگ ورق رنگی/ورق رنگی سقفی/ورق رنگی سفال/ورق رنگی سینوسی/ورق رنگی کرکره ای

قیمت ورق رنگی شیروانی (سینوسی-کرکره ای)-ذوزنقه-شادولاین-ژنوا-پالرمو-لمبه(دامپا)

جهت توضیحات فنی و جداول وزنی کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  86045649-021  ده خط ویژه

قیمت ورق رنگی در تاریخ 1399/04/16

  • تعداد نمایش: 71433
انبارتهران پای برش وفرمینگ
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق 3000قرمز 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 3000قرمز ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 ورق 3000قرمز 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 3000قرمز ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
25700
3 ورق 5015آبی 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 5015آبی ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 ورق 5015آبی 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 5015آبی ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
22500
5 ورق 2004نارنجی 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 2004نارنجی ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 ورق 2004نارنجی 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 2004نارنجی ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
22300
7 ورق 9016سفید 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 9016سفید ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 ورق 9016سفید 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 9016سفید ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
21200
9 ورق 6024سبز 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 6024سبز ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 ورق6024سبز 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق6024سبز ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
22500
11 ورق3000قرمز 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق3000قرمز ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
12 ورق 3000قرمز 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 3000قرمز ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
23100
13 ورق 5015آبی 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 5015آبی ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
14 ورق 5015آبی 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 5015آبی ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
22500
15 ورق 2004نارنجی 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 2004نارنجی ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
16 ورق 2004نارنجی 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 2004نارنجی ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
23100
17 ورق 9016سفید 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 9016سفید ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
18 ورق 9016سفید 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 9016سفید ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
23100
19 ورق 6024سبز 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 6024سبز ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
20 ورق 6024سبز 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق 6024سبز ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
22700
چین
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق قرمز 3000 0.16 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 ضخامت 0.16 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 ورق سفال8004 0.16 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال8004 ضخامت 0.16 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.16 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.16 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 ورق صورتی 4003 0.18 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق صورتی 4003 ضخامت 0.18 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 ورق بنفش 4004 0.18 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق بنفش 4004 ضخامت 0.18 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 ورق سفال8004 0.18 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال8004 ضخامت 0.18 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.18 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.18 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 ورق پرتقالی1028 0.23 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی1028 ضخامت 0.23 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 2004 0.23 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 0.23 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 ورق قرمز 3000 0.23 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 ضخامت 0.23 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 ورق آبی5015 0.23 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی5015 ضخامت 0.23 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
12 ورق سفال 8004 0.23 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 ضخامت 0.23 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
13 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.23 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.23 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
14 ورق سفید 9016 0.23 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 ضخامت 0.23 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
15 ورق بنفش 4004 0.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق بنفش 4004 ضخامت 0.25 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
16 ورق سفال 8004 0.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 ضخامت 0.25 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
17 ورق سفید 9016 0.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 ضخامت 0.25 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
18 ورق نارنجی 2004 0.28 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 0.28 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
19 ورق قرمز 3000 0.28 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 ضخامت 0.28 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
20 ورق آبی5015 0.28 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی5015 ضخامت 0.28 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
21 ورق سفال 8004 0.28 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 ضخامت 0.28 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
22 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.28 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.28 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
23 ورق سفید 9016 0.28 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 ضخامت 0.28 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
24 ورق سفال 8004 0.3 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 ضخامت 0.3 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
25 ورق پرتقالی1028 0.35 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی1028 ضخامت 0.35 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
26 ورق نارنجی 2004 0.35 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 0.35 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
27 ورق قرمز 3000 0.35 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 ضخامت 0.35 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
28 ورق آبی5015 0.35 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی5015 ضخامت 0.35 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
29 ورق سبز 6024 0.35 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز 6024 ضخامت 0.35 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
30 ورق سفال 8004 0.35 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 ضخامت 0.35 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
31 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.35 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.35 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
32 ورق سفید 9016 0.35 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 ضخامت 0.35 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
33 ورق پرتقالی1028 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی1028 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
34 ورق نارنجی 2004 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
35 ورق قرمز 3000 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
36 ورق آبی سنگین 5015 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی سنگین 5015 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
37 ورق سبز سنگین 6024 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز سنگین 6024 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
38 ورق سفال سنگین 8004 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال سنگین 8004 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
39 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
40 ورق سفید 9016 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
41 ورق پرتقالی1028سنگین 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی1028سنگین ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
42 ورق نارنجی 2004 سنگین 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 سنگین ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 سنگین 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 سنگین ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
44 ورق آبی5015 سنگین 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی5015 سنگین ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
45 ورق سبز سنگین 6024 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز سنگین 6024 ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
46 ورق صورتی 4003 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق صورتی 4003 ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
47 ورق بنفش 4004 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق بنفش 4004 ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
48 ورق سفال 8004 سنگین 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 سنگین ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
49 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
50 ورق سفید 9016 سنگین 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 سنگین ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
51 ورق پرتقالی1028 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی1028 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
52 ورق سفال 8004 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
53 ورق پرتقالی1028 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی1028 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
54 ورق قرمز 3000 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
55 ورق آبی5015 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی5015 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
56 ورق صورتی 4003 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق صورتی 4003 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
57 ورق بنفش 4005 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق بنفش 4005 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
58 ورق سبز 6024 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز 6024 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
59 ورق سفید 9016 0.45 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 ضخامت 0.45 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
60 ورق پرتقالی1028 0.47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی1028 ضخامت 0.47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
61 ورق نارنجی 2004 0.47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 0.47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
62 ورق قرمز 3000 0.47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 ضخامت 0.47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
63 ورق آبی5015 0.47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی5015 ضخامت 0.47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
64 ورق سبز 6024 0.47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز 6024 ضخامت 0.47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
65 ورق سفال 8004 0.47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 ضخامت 0.47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
66 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 ضخامت 0.47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
68 ورق پرتقالی1028 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی1028 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
69 ورق نارنجی 2004 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
70 ورق قرمز 3000 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز 3000 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
71 ورق آبی5015 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی5015 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
72 ورق سبز 6024 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز 6024 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
73 ورق صورتی 4003 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق صورتی 4003 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
74 ورق بنفش 4005 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق بنفش 4005 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
75 ورق سفال 8004 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال 8004 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
76 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته 8017 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
77 ورق سفید 9016 0.47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید 9016 ضخامت 0.47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید

محاسبه قیمت و وزن یک متر طول ورق رنگی


تولید کننده:
طول:
ضخامت:
عرض:

 

ورق رنگی/قیمت ورق رنگی سینوسی/ورق رنگی کرکره ای/ورق رنگی فولادمبارکه/ورق رنگی هفت الماس/ورق رنگی چین

ورق رنگی چیست :

به گونه ای از ورق های گالوانیزه گفته می شود . جنس این ورق ها از نوع گالوانیزه بوده که با توجه به نوع استفاده در رنگ های مختلف تولیدی می شود رنگ های ورق رنگی به صورت کوره ای به ورق اضافه می شود.مقدار ضخامت رنگی که به عنوان پوشش روی ورق رنگی اضافه می شود برابر با ۳۵ میکرون است. از ویژگی های ورق رنگی می توان به مقاومت بالا در برابر خوردگی و شکل پذیری بسیار خوب آن اشاره کرد.از ورق رنگی در صنایع تولید یخچال ، فریزر , اجاق گاز و … کاربرد دارد . اما عمده استفاده از ورق رنگی استفاده از آن به عنوان سقف کاذب، پوشش سقف سوله و بدنه ی انبارها و کارگاه ها،بدنه ی کامپیوتر و کابینت های آشپزخانه و .. است در ساخت کانتینر و سردخانه ها از ورق رنگی استفاده می شود.

 مشخصات ورق گالوانیزه رنگی

ورق‌ گالوانیزه رنگی پرکاربرد ترین فلز رنگی در دنیا است که در کشور ما نیز اینگونه است. ورق‌ های گالوانیزه رنگی امروزه در کارخانه‌هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس قزوین و یا به روش‌های کارگاهی در شرکت‌ها و کارگاه‌ها تولید می‌شود که تقریبا نیمی از نیاز بازار ایران را تشکیل می دهد. و سایر نیاز کشور به ورق‌های گالوانیزه رنگی که بیشتر توسط واردات این محصول (بیشتر چین) انجام می شود صورت می‌گیرد.

این ورق‌ها معمولا در ضخامت‌های کم تولید و عرضه می‌شوند و علت آن هم این است که محصول نهایی و خروجی اصلی از ورق گالوانیزه رنگی خام نیاز به انواع خم و برش و ماشین‌کاری دارد. رنج تولید یا واردات این محصول ضخامت ۱۸ صدم میلی‌متر  تا ۱ میلی‌متر  است و در ابتدا به صورت رول (حلقه یا کویل) تولید می‌شوند.

عرض رول‌های ورق گالوانیزه رنگی به صورت استانداد ۱۰۰ یا ۱۲۵ سانتی‌متر است که در بازار به ترتیب، کوتاه و بلند گفته می‌شود.

عرض‌های نامتعارفی مانند ۱۰۹ سانتی‌متر (تولید کننده‌های ساندویچ پانل) یا ۱۲۲ سانتی‌متر (چینی سفارش امارات) یا عرض‌های سفارشی نیز گاهی در بازار پیدا می‌شوند.

ورق رنگی/قیمت ورق رنگی سینوسی/ورق رنگی کرکره ای/ورق رنگی فولادمبارکه/ورق رنگی هفت الماس/ورق رنگی چین

در مورد ضخامت و عرض صحبت کردیم، حتما می‌پرسید طول این ورق‌ها چقدر است؟ سوال خوبی است؛ چون وزن این رول‌ها حدود ۶ تن است. طول ورق‌ها بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ متر بنا به عرض و ضخامت خواهد بود. اما همه که قرار نیست یک رول کامل بخرند!

برای مصارف خرد و کلان برنامه‌ای وجود دارد. معمولا ورق‌های با عرض ۱۰۰ سانتی‌متر را با طول ۲ متر و ورق‌هایی با عرض ۱۲۵ سانتی‌متر را با طول ۲/۵ متر از رول برش زده و با نام‌های ورق کوتاه رنگی و  ورق رنگی بلند عرضه می‌کنند.

رنگ‌های معمول ورق‌های گالوانیزه رنگی

ورق‌های گالوانیزه رنگی در رنگ‌های متنوع و کاربردی زیر تولید و عرضه می‌شوند:

ورق رنگی/قیمت ورق رنگی سینوسی/ورق رنگی کرکره ای/ورق رنگی فولادمبارکه/ورق رنگی هفت الماس/ورق رنگی چین

سفید رال ۹۰۱۶- قهوه ای سوخته رال  ۸۰۱۷- قهوه ای شکلاتی رال  ۸۰۰۴ -  آبی رال ۵۰۱۵ - قرمز رال ۳۰۰۰- نارنجی رال ۲۰۰۳ - زرد رال ۱۰۲۳- سبز رال ۶۰۲۴- صورتی رال ۴۰۰۳ - بنفش رال ۴۰۰۵ - پرتقالی رال ۱۰۲8 - کرم رال ۱۰۱۵

ورق های رنگی گالوانیزه برای سقف های شیروانی در

فرمینگ های زیر با طول سفارشی قابل تولید و اجراست :

ورق گالوانیزه رنگی طرح کرکره سینوسی -ورق گالوانیزه رنگی طرح ذوزنقه -ورق گالوانیزه رنگی طرح شادولاین -ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال پالرمو-ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال ژنوا - ورق گالوانیزه رنگی طرح دامپا طولی - ورق گالوانیزه رنگی طرح لمبه

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

نام شما
نظر شما
Captcha

نظرات کاربران

متین
7 ماه قبل, یکشنبه 19 آبان 1398 در 09:03:26 ق.ظ

سلام ورق رنگی 2 متری سفید کد9016 ذوزنقه ای 300 برگ قیمتش چقدر میشه

مدیرسایت

سلام ضخامت ورق و ذکر نکردین ولی ورق رنگی باضخامت 5دهم میل کدرنگ 9016 وزن تقریبی شما 3384 میباشد و وزن هربرگ شما 11.28 تقریبی و قیمت امروز هرکیلوگرم ورق سفید رنگی ضخامت 50بلند 10970تومان بتاریخ روز است

کشاف زاده
8 ماه قبل, شنبه 27 مهر 1398 در 10:33:50 ب.ظ

سلام ورق سینوسی حصارکارگاه میخوام دومتری محیط کارم 93 متره قیتمتش چقدر میشه رنگی میخوام

مدیرسایت

سلام عرض مفید سینوسی یا همان کرکره ای یک متراست و شما 93 برگ بوزن تقریبی 930 کیلو نیازدارید و جهت استعلام قیمت ورق رنگی و ثبت سفارش با واحد فروش شرکت تماس بگیرید

شیرزاد
9 ماه قبل, دوشنبه 15 مهر 1398 در 10:10:52 ق.ظ

سلام من برای کیش ورق 5 دهم ذوزنقه سفید میخوام 4متری 120 برگ قیمت بدین

مدیرسایت

سلام استعلام قیمت ورق رنگی را از واحد فروش شرکت پیگیر شوید ولی قیمت امروز 9016 سفید 11700تومان است

توکلیان
9 ماه قبل, دوشنبه 25 شهریور 1398 در 05:38:06 ب.ظ

سلام وزن ورق کرکره ای ضخامت 5 دهم رنگی در 2 مترو عرض یک متر چقدر میشود

مدیرسایت

با سلام / وزن یک مترطول ورق کرکره ای یا همان ورق سینوسی فرم شده و ضخامت 5دهم و عرض 125 در طول 2مترصرف نظر از ضخامت رنگ حدودا" 10 کیلوگرم میباشد .

بنی جمالی
9 ماه قبل, یکشنبه 24 شهریور 1398 در 08:15:43 ق.ظ

ورق دامپا مترمربعی چنده

مدیرسایت

با سلام فروش ورق های رنگی با فرم های مختلف دامپا و سینوسی و ذوزنقه و.... فروش بصورت کیلوگرمی است 

سلطانی
10 ماه قبل, دوشنبه 11 شهریور 1398 در 09:56:00 ق.ظ

سلام من 3 تن ورق سبز کرکره ای میخوام

مدیرسایت

سلام دوست عزیز/جهت خرید و فرم سینوسی  ورق 6024 سبز و اطلاع از قیمت با شماره های شرکت تماس بگیرید.

محمدرضا آخوندی
10 ماه قبل, یکشنبه 10 شهریور 1398 در 10:51:41 ب.ظ

ورق رنگی همین رنگ هایی که گذاشتین فقط موجود دارین؟ برای نمای ساختمان میخوام

مدیرسایت

سلام دوست عزیز - رنگ ها و ضخامتها در لیست فوق موجود است اگر ضخامت و یا کد رنگ خاصی را مدنظر دارید با شماره های شرکت تماس بگیرید . و در مورد نمای ساختمان البته معمولا" ویلایی  طرح نمای چوب و گالوانیزه را در وب سرچ کنید ایده بسیارخوبی است.موفق باشید

سوالات متداول

ورق های گالوانیزه رنگی در رنگ های متنوع و کاربردی زیر تولید و عرضه می شوند:

سفید رال 9016-قهوه ای سوخته رال  8017-قهوه ای شکلاتی رال  8004-آبی رال 5015 -قرمز رال 3000-نارنجی رال 2004-زرد رال 1023-سبز رال 6024-صورتی رال 4003-بنفش رال 4005-پرتقالی رال 1028-کرم رال 1015

 

ورق های رنگی گالوانیزه برای سقف های شیروانی در فرمینگ های زیر با طول سفارشی قابل تولید و اجراست :

ورق گالوانیزه رنگی طرح کرکره سینوسی- طرح ذوزنقه-طرح شادولاین-طرح سفال پالرمو -طرح سفال ژنوا -طرح دامپا طولی

و طرح لمبه که همگی قابل تولید میباشند.

از ویژگی های ورق رنگی می توان به مقاومت بالا در برابر خوردگی و شکل پذیری بسیار خوب آن اشاره کرد.از ورق رنگی در صنایع تولید یخچال ، فریزر , اجاق گاز و … کاربرد دارد . اما عمده استفاده از ورق رنگی استفاده از آن به عنوان سقف کاذب،سقف و بدنه ی انبارها و کارگاه ها،بدنه ی کامپیوتر و کابینت های آشپزخانه و .. است در ساخت کانتینر و سردخانه ها از ورق رنگی استفاده می شود.

ورق رنگی به گونه ای از ورق های گالوانیزه  گفته می شود . جنس این ورق ها از نوع گالوانیزه بوده با توجه به نوع استفاده در رنگ های مختلف تولیدی می شود رنگ های ورق رنگی به صورت کوره ای به ورق اضافه می شود.مقدار ضخامت رنگی که به عنوان پوشش روی ورق رنگی اضافه می شود برابر با ۳۵ میکرون است.