ورق روغنی نطنز

  • تعداد نمایش: 3317
ورق روغنی هفت الماس
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق روغنی ST12 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 ورق روغنی ST12 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 ورق روغنی ST12 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
30000
4 ورق روغنی ST12 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
30000
5 ورق روغنی ST12 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.6 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27000
6 ورق روغنی ST12 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.6 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27000
7 ورق روغنی ST12 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.7 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26100
8 ورق روغنی ST12 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.7 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26100
9 ورق روغنی ST12 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.8 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26200
10 ورق روغنی ST12 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.8 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26200
11 ورق روغنی ST12 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.9 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26300
12 ورق روغنی ST12 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.9 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26300
13 ورق روغنی ST12 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27100
14 ورق روغنی ST12 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27100
15 ورق روغنی ST12 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.25 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
25900
16 ورق روغنی ST12 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.25 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
25900
17 ورق روغنی ST12 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
25600
18 ورق روغنی ST12 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
25600
ورق روغنی فولادمبارکه
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق روغنی ST12 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 ورق روغنی ST12 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 ورق روغنی ST12 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
30500
4 ورق روغنی ST12 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
30500
5 ورق روغنی ST12 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.6 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27500
6 ورق روغنی ST12 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.6 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27500
7 ورق روغنی ST12 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.7 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26500
8 ورق روغنی ST12 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.7 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26500
9 ورق روغنی ST12 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.8 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26500
10 ورق روغنی ST12 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.8 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26500
11 ورق روغنی ST12 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.9 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
12 ورق روغنی ST12 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.9 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26500
13 ورق روغنی ST12 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27500
14 ورق روغنی ST12 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27500
15 ورق روغنی ST12 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.25 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26200
16 ورق روغنی ST12 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.25 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26200
17 ورق روغنی ST12 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
25900
18 ورق روغنی ST12 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
25900

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

نام شما
نظر شما
Captcha

نظرات کاربران

کمالی
یک ماه قبل, شنبه 1 آذر 1399 در 11:27:51 ق.ظ

قیمت ورق 60 روغنی 2تن؟

مدیرسایت

سلام/قیمت ورق 60بلندروغنی در این تاریخ 28500 تومان

سوالات متداول

ورق‎های روغنی خود دارای 3 استاندارد st12 و st13 و st14 هستند ودر بین این سه استاندارد st14 نرم تر از دو استاندارد دیگر است و حتی به نام ورق‎های فوق کششی شناخته می‎شود.

عرض ورق های تولیدی 100 یا 125 سانتی متر می‌باشد.

ورق روغنی در ضخامت های 0/3 تا 3 میلیمتر تولید می‌شود و مهمترین مشخصه حین خرید ورق روغنی ضخامت آن می‌باشد.

ورق روغنی در واقع پایه ساخت ورق های پوشش داده شده مثل ورق گالوانیزه، ورق قلع اندود، ورق رنگی و .. می‌باشد.