ورق روغنی ماکو

  • تعداد نمایش: 3141
ورق روغنی هفت الماس
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق روغنی ST12 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 ورق روغنی ST12 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 ورق روغنی ST12 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
30000
4 ورق روغنی ST12 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
30000
5 ورق روغنی ST12 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.6 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27500
6 ورق روغنی ST12 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.6 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27500
7 ورق روغنی ST12 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.7 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27100
8 ورق روغنی ST12 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.7 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27100
9 ورق روغنی ST12 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.8 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27000
10 ورق روغنی ST12 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.8 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27000
11 ورق روغنی ST12 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.9 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
28000
12 ورق روغنی ST12 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.9 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
28000
13 ورق روغنی ST12 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27800
14 ورق روغنی ST12 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27800
15 ورق روغنی ST12 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.25 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26500
16 ورق روغنی ST12 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.25 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26500
17 ورق روغنی ST12 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26400
18 ورق روغنی ST12 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26400
ورق روغنی فولادمبارکه
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق روغنی ST12 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.4 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 ورق روغنی ST12 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.4 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 ورق روغنی ST12 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
31000
4 ورق روغنی ST12 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
30500
5 ورق روغنی ST12 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.6 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
28000
6 ورق روغنی ST12 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.6 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
28000
7 ورق روغنی ST12 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.7 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27400
8 ورق روغنی ST12 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.7 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27400
9 ورق روغنی ST12 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.8 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27500
10 ورق روغنی ST12 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.8 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27500
11 ورق روغنی ST12 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.9 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
12 ورق روغنی ST12 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 0.9 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
28200
13 ورق روغنی ST12 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
27900
14 ورق روغنی ST12 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
27900
15 ورق روغنی ST12 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.25 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26900
16 ورق روغنی ST12 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.25 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26900
17 ورق روغنی ST12 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.5 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
26800
18 ورق روغنی ST12 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق روغنی ST12 ضخامت 1.5 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
26900

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

نام شما
نظر شما
Captcha

نظرات کاربران

کمالی
یک ماه قبل, شنبه 1 آذر 1399 در 11:27:51 ق.ظ

قیمت ورق 60 روغنی 2تن؟

مدیرسایت

سلام/قیمت ورق 60بلندروغنی در این تاریخ 28500 تومان

سوالات متداول

ورق‎های روغنی خود دارای 3 استاندارد st12 و st13 و st14 هستند ودر بین این سه استاندارد st14 نرم تر از دو استاندارد دیگر است و حتی به نام ورق‎های فوق کششی شناخته می‎شود.

عرض ورق های تولیدی 100 یا 125 سانتی متر می‌باشد.

ورق روغنی در ضخامت های 0/3 تا 3 میلیمتر تولید می‌شود و مهمترین مشخصه حین خرید ورق روغنی ضخامت آن می‌باشد.

ورق روغنی در واقع پایه ساخت ورق های پوشش داده شده مثل ورق گالوانیزه، ورق قلع اندود، ورق رنگی و .. می‌باشد.