جداول زیر فقط  پیش زمینه جهت آگاهی شما مشتریان عزیز در مورد میلگرداجدار وساده میباشد

کارخانجات موجود:ذوب آهن اصفهان-شاهین بناب-اهواز-نیشابور-قزوین-فایکو-کویرکاشان-اناهیتا-فولادخراسان-ابهر

بافق یزد-سپهرایرانیان-امیرکبیرخزررشت و ... میباشد 

 ملاک موجودی بار میلگردآجدار-ساده و اعلام قیمت فروش تماس تلفنی وبصورت نقدواریزی است.

جهت هدایت به صفحات  جداول وزنی شبکه میلگرد  کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  22863077-021  ده خط ویژه

قيمت روز میلگرد در تاریخ 1398/03/29

  • تعداد نمایش: 3987
موجودی میلگردآجدار
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردسپهر نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردسپهر نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
4800
2 میلگردابهر نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردابهر نمره 10آجدار
تحویل بنگاه تهران
4560
3 میلگردابهر نمره 12آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردابهر نمره 12آجدار
تحویل بنگاه تهران
4560
4 میلگرد فایکو نمره 14آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 14آجدار
تحویل بنگاه تهران
4560
5 میلگرد فایکو نمره 16آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 16آجدار
تحویل بنگاه تهران
4560
6 میلگردفایکو نمره 18آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردفایکو نمره 18آجدار
تحویل بنگاه تهران
4560
7 میلگرد فایکو نمره 20آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 20آجدار
تحویل بنگاه تهران
4560
8 میلگرد فایکو نمره 22آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 22آجدار
تحویل بنگاه تهران
4560
9 میلگرد فایکو نمره 25آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 25آجدار
تحویل بنگاه تهران
4560