لیست قیمت روزمیلگرد دربازار و کارخانه (اجدار وساده) 

کارخانجات موجود:ذوب آهن اصفهان-شاهین بناب-اهواز-نیشابور-قزوین-فایکو-کویرکاشان-اناهیتا-فولادخراسان-ابهر

بافق یزد-سپهرایرانیان-امیرکبیرخزررشت و ... میباشد. اعلام قیمت فروش تماس تلفنی وبصورت نقدواریزی است.

جهت هدایت به صفحات  جداول وزنی  میلگرد  کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  22863077-021  ده خط ویژه

قيمت روز میلگرد در تاریخ 1398/04/26

  • تعداد نمایش: 6543
موجودی میلگردآجدار
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردسپهر نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردسپهر نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
4300
2 میلگرد قزوین نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد قزوین نمره 10آجدار
تحویل بنگاه تهران
4080
3 میلگردابهر نمره 12آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردابهر نمره 12آجدار
تحویل بنگاه تهران
4120
4 میلگرد فایکو نمره 14آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 14آجدار
تحویل بنگاه تهران
4150
5 میلگرد فایکو نمره 16آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 16آجدار
تحویل بنگاه تهران
4150
6 میلگردفایکو نمره 18آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردفایکو نمره 18آجدار
تحویل بنگاه تهران
4150
7 میلگرد فایکو نمره 20آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 20آجدار
تحویل بنگاه تهران
4150
8 میلگرد فایکو نمره 22آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 22آجدار
تحویل بنگاه تهران
4150
9 میلگرد فایکو نمره 25آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 25آجدار
تحویل بنگاه تهران
4150

قیمت میلگرد/میلگردآجدار/میلگردمفتول ساده/میلگردA2/میلگردA3/میلگردA4/میلگردانبارتهران/میلگردانباراصفهان/میلگردذوب آهن/میلگردشاخه/قیمت روزمیلگرددربازار

میلگرد چیست؟

عموما برای تقویت بتن و سازه‌های سنگی در تحمل نیروهای کششی ، از میله‌های فولادی استفاده می‌شود. بتن به صورت ذاتی برای تحمل نیروهای فشاری استحکام دارد، اما نیروهای کششی می‌توانند باعث شکستن آن بشوند. میلگردها به عنوان یک عامل تقویت‌کننده‌ی بتن از سال ۱۹۶۸ به شکل استاندارد تولید و استفاده می‌شوند، هرچند انواع مسطحی از میله‌های تقویتی هم وجود دارند که بیشتر برای تقویت سطوح افقی بتنی از جمله مسیر بزرگراه‌ها و اجزای پل‌ها به کار برده می‌شوند.

سازه‌های سنگی و دیواره‌های ملاتی مشخصاتی تقریبا شبیه به بتن دارند و در تحمل تنش‌های کششی نسبتا ضعیف هستند. برخی قطعات استاندارد سنگی مانند بلوک‌ها و آجرها طوری طراحی شده‌اند که در آن‌ها حفره‌های مخصوصی برای قرارگیری میلگردهای تقویتی تعبیه شده است. اگرچه برای تقویت استحکام کششی بتن می‌توان از هر ماده‌ای با استحکام کششی بالا به عنوان عامل تقویت‌کننده استفاده کرد، اما فولاد و بتن وجه اشتراک خاصی دارند که این باعث استفاده‌ی بیشتر از فولاد برای ساخت میلگردهای تقویتی شده است. این وجه مشترک ضریب انبساط دمایی است و نزدیک بودن مقدار آن برای فولاد و بتن باعث می‌شود در شرایط دمایی مختلف، تغییر طول‌های یکسان مانع از بروز تنش‌های اضافی درونی در ساختار بتن شود و به این شیوه از تخریب زودهنگام بتن جلوگیری می‌شود.