میلگردشاخه نمره 10و12

قـیمـت: 2,425 تومان
  • تعداد نمایش: 312

میلگرد شاخه A2 وA3

نمره 10 و 12 اجدار فابریک درجه یک

کارخانه قزوین

دارای علامت استاندارد ایران

از کارخانجات معتبرداخل کشور

جهت استعلام روزانه قیمت میلگردبا واحدفروش شرکت تماس بگیرید

02122863077    ده خط