میلگردشاخه نمره 8

قـیمـت: 5,150تومان
  • تعداد نمایش: 1058

میلگرد شاخه A2 وA3

میلگردعرشه فولادی/ارماتورعرشه فولادی/فروشگاه عرشه فولادی/عرشه سازه گسترکبیر

میلگرد نمره 8 آجدار 

کارخانه قزوین فابریک درجه یک 

دارای علامت استاندارد ایران

از کارخانجات معتبرداخل کشور

جهت استعلام روزانه قیمت میلگردبا واحدفروش شرکت تماس بگیرید

02122863077    ده خط