اجرای سقف عرشه فولادی استانداردSDI

اجرای سقف عرشه فولادی استانداردSDI

 

 

 

 

 

 

اجرای سقف عرشه فولادی-ورق گالوانیزه-ورق عرشه فولادی-گل میخ/اجرای گل میخ

نسخه 2016 (ویرایش سوم) دستنامه اجرای سقف های عرشه فولادی موسسه SDI

 

برای دانلود استاندارد اجرای سقف عرشه فولادی از لینک زیراستفاده نمایید:

 

1- فایل شماره یک استاندارداجرای متال دک SDI

 

 

 

 

.