ضخامت عرشه فولادی وجدول فواصل تیرریزی

ضخامت عرشه فولادی وجدول فواصل تیرریزی

 

 

 

 

 

 

فواصل تیرریزی و ضخامت ورق عرشه فولادی/فرمینگ عرشه فولادی/تیرریزی عرشه فولادی/ورق گالوانیزه

 

جهت اطلاع بیشتر از فواصل تیرریزی و ضخامت ورق گالوانیزه عرشه فولادی 

و فواصل میلگرد گذاری  کلیک کنید :

 

 

فواصل تیرریزی وضخامت ورق عرشه فولادی

 

 

 

.