وزن گل میخ

وزن گل میخ

 

 

 

 

 

گلمیخ آلفا عرشه فولادی/وزن گلمیخ/سایزگلمیخ/فروش گلمیخ/خریدگلمیخ/گل میخ

 

وزن گل میخ های معمول در سقف عرشه فولادی :

 

گلمیخ به ارتفاع 150 میلیمتری به وزن 375 گرم

گلمیخ به ارتفاع 120 میلیمتری به وزن 300 گرم 

گلمیخ  به ارتفاع 115 میلیمتری به وزن 290 گرم 

 گلمیخ به ارتفاع 100 میلیمتری به وزن 260 گرم  

گلمیخ به ارتفاع 75 میلیمتری به وزن 207 گرم

 

وزن فلاشینگ به طور متوسط با ورق 0/5 میلیمتر

هر متر طول  800 گرم(ارتفاع 13 سانت)

ابعاد فلاشینگ 13در2در5

 

 

.