وزن گل میخ

وزن گل میخ

 

 

 

 

 

گلمیخ آلفا عرشه فولادی/وزن گلمیخ/سایزگلمیخ/فروش گلمیخ/خریدگلمیخ/گل میخ

 

وزن گل میخ های معمول در سقف عرشه فولادی و فلاشینگ به ارتفاع 13 سانت :

گلمیخ  به ارتفاع 115 میلیمتری به وزن 290 گرم 

 گلمیخ به ارتفاع 100 میلیمتری به وزن 260 گرم  

 

وزن فلاشینگ به طور متوسط با ورق 0/5 میلیمتر

هر متر طول  800 گرم(ارتفاع 13 سانت)

ابعاد فلاشینگ 13در2در5

 

 

.