اتصال سقف عرشه فولادی ودیوارحائل

اتصال سقف عرشه فولادی ودیوارحائل

 

 

 

 

دیوارحائل سقف عرشه فولادی

 

 

روش اجرای سقف و اتصال با دیوارحائل :

 

چنانچه امتداد دیوار برشی در جهت ورق عرشه فولادی باشد .

 

1- ابتدا مطابق تصویر ورق عرشه فولادی را مطابق روش معمول اجرا می کنیم  و آرماتور حرارتیرا نیز کار میگذاریم :

 

 

دیوارحائل سقف عرشه فولادی

 

 

 

2- در مرحله دوم به وسیله پلاستوفوم به ارتفاع 10 سانتی متر و عرض مطابق با دیوار برشی و به کمک رابیتس ( جهت کنترل بتن ریزی ) محدوده بتن ریزی دیوار برشی ایزوله میکنیم :

 

دیوارحائل سقف عرشه فولادی

 

 

 

3- سپس اقدام به بتن ریزی سقف عرشه فولادی مینماییم :

 

دیوارحائل سقف عرشه فولادی

 

 

 

4- هفتاد و دو ساعت پس از بتن ریزی اقدام به برداشتن پلاستوفوم  و برش ورق عرشه فولادی در محل دیوار برشی می نماییم :

 

دیوارحائل سقف عرشه فولادی

 

 

 

5- در این مرحله مطابق تصاویر زیر اقدام به آرماتور بندی و قالب بندی دیوار برشی مینمایییم :

 

دیوارحائل سقف عرشه فولادی

 

 

 

6- و در مرحله آخر اقدام به بتن ریزی دیوار برشی مینماییم :

 

دیوارحائل سقف عرشه فولادی

 

 

 

چنانچه امتداد دیوار برشی در جهت عمود بر ورق عرشه فولادی باشد : 

 

دیوارحائل سقف متال دک

 

 

جهت بازدید از مطالب فنی و طراحی دیوارحائل کلیک فرمایید