اجرای عرشه فولادی دراسکلت بتنی

اجرای عرشه فولادی دراسکلت بتنی

 

 

 

روش اجرای عرشه فولادی در سازه های بتنی 

البته اجرای این سقف به طور معمول

روی اسکلت بتنی بعلت هزینه های بیشتر از سقف های معمول

مورد استقبال سازندگان قرار نگرفت