قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

 

 

 

 

کلیپ تصویری فرآیند تولید ورق گالوانیزه 

 

مشتریان گرامی بدلیل نوسان شدیدقیمت

 لطفا"با واحدفروش تماس بگیرید

021-22863077 (ده خط ویژه)
تمامی قیمتها و موجودی کالا با تایید مجدد می باشد

 ورق های گالوانیزه رول خام

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

ردیف نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1000   7815
8 ورق گالوانیزه 0/50 1250   7885
9 ورق گالوانیزه 0/60 1000   7375
10 ورق گالوانیزه 0/60 1250   7345
11 ورق گالوانیزه 0/70 1000   7190
12 ورق گالوانیزه 0/70 1250   7210
13 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7015
14 ورق گالوانیزه 0/80 1250   7175
15 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7095
16 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7115
17 ورق گالوانیزه 1 1000   7045
18 ورق گالوانیزه 1 1250   7105

 

 

ورق های گالوانیزه رول خام

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض

کارخانه

تهران

1 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1000   7930
8 ورق گالوانیزه 0/50 1250   8000
9 ورق گالوانیزه 0/60 1000    
10 ورق گالوانیزه 0/60 1250    
11 ورق گالوانیزه 0/70 1000   7305
12 ورق گالوانیزه 0/70 1250   7325
13 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7130
14 ورق گالوانیزه 0/80 1250   7290
15 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7210
16 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7230
17 ورق گالوانیزه 1 1000   7160
18 ورق گالوانیزه 1 1250   7220

 

 

 ورق های گالوانیزه رول خام

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

       قیمت ورق گالوانیزه تاراز

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1000   7895
8 ورق گالوانیزه 0/50 1250   7965
9 ورق گالوانیزه 0/60 1000    
10 ورق گالوانیزه 0/60 1250    
11 ورق گالوانیزه 0/70 1000   7270
12 ورق گالوانیزه 0/70 1250   7290
13 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7095
14 ورق گالوانیزه 0/80 1250   7255
15 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7175
16 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7195
17 ورق گالوانیزه 1 1000   7125
18 ورق گالوانیزه 1 1250   7185

 

 

 ورق های گالوانیزه رول خام

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

 قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1000   7895
8 ورق گالوانیزه 0/50 1250   7965
9 ورق گالوانیزه 0/60 1000    
10 ورق گالوانیزه 0/60 1250    
11 ورق گالوانیزه 0/70 1000   7270
12 ورق گالوانیزه 0/70 1250   7290
13 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7095
14 ورق گالوانیزه 0/80 1250   7255
15 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7175
16 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7195
17 ورق گالوانیزه 1 1000   7125
18 ورق گالوانیزه 1 1250   7185

 

 

 

.