قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

 

 

 

 

کلیپ تصویری فرآیند تولید ورق گالوانیزه 

جهت آگاهی از قیمت ورق های عرشه فولادی با ضخامتهای مختلف میتوانید

از صفحه کالاها در فروشگاه اینترنتی سایت شرکت بازدید فرمایید. 

 

مشتریان گرامی بدلیل نوسان شدیدقیمت

 لطفا"با واحدفروش تماس بگیرید

021-22863077 (ده خط ویژه)
تمامی قیمتها و موجودی کالا با تایید مجدد می باشد

 ورق های گالوانیزه رول خام

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

ردیف نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1000   9020
8 ورق گالوانیزه 0/50 1250   9060
9 ورق گالوانیزه 0/60 1000   8330
10 ورق گالوانیزه 0/60 1250   8370
11 ورق گالوانیزه 0/70 1000   8000
12 ورق گالوانیزه 0/70 1250   7970
13 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7790
14 ورق گالوانیزه 0/80 1250   8040
15 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7840
16 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7870
17 ورق گالوانیزه 1 1000   7940
18 ورق گالوانیزه 1 1250   7900

 

 

ورق های گالوانیزه رول خام

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض

کارخانه

تهران

1 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1000    
8 ورق گالوانیزه 0/50 1250    
9 ورق گالوانیزه 0/60 1000    
10 ورق گالوانیزه 0/60 1250    
11 ورق گالوانیزه 0/70 1000    
12 ورق گالوانیزه 0/70 1250    
13 ورق گالوانیزه 0/80 1000    
14 ورق گالوانیزه 0/80 1250    
15 ورق گالوانیزه 0/90 1000    
16 ورق گالوانیزه 0/90 1250    
17 ورق گالوانیزه 1 1000    
18 ورق گالوانیزه 1 1250    

 

 

 ورق های گالوانیزه رول خام

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

       قیمت ورق گالوانیزه تاراز

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1000   9110
8 ورق گالوانیزه 0/50 1250   9150
9 ورق گالوانیزه 0/60 1000    
10 ورق گالوانیزه 0/60 1250    
11 ورق گالوانیزه 0/70 1000   8090
12 ورق گالوانیزه 0/70 1250   8060
13 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7880
14 ورق گالوانیزه 0/80 1250   8130
15 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7930
16 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7960
17 ورق گالوانیزه 1 1000   8030
18 ورق گالوانیزه 1 1250   7990

 

 

 ورق های گالوانیزه رول خام

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

 قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1000   9110
8 ورق گالوانیزه 0/50 1250   9150
9 ورق گالوانیزه 0/60 1000    
10 ورق گالوانیزه 0/60 1250    
11 ورق گالوانیزه 0/70 1000   8090
12 ورق گالوانیزه 0/70 1250   8060
13 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7880
14 ورق گالوانیزه 0/80 1250   8130
15 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7930
16 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7960
17 ورق گالوانیزه 1 1000   8030
18 ورق گالوانیزه 1 1250   7990

 

 

 

.