• به روزرسانی: 1396/08/06
  • بازدید: 8686
وزن مخصوص ورق عرشه فولادی


 

 

 

 

وزن مخصوص یک متر ورق عرشه فولادی-متال دک

جدول ذیل با عرض مفیدهای استانداردفرمینگ که از مرکز تحقیقات ساختمان

گواهینامه دریافت نموده اند محاسبه شده است 

جدول زیر ورق با عرض مفید 94 و 96 سانتیمتر است

ردیف

ضخامت ورق گالوانیزه  گام فرمینگ  عرض مفیدفرمینگ  طول ورق  وزن مترطول (کیلوگرم)
1 ورق با ضخامت 0/7 میل 75 94 1 7/307
2 ورق با ضخامت 0/7میل 65 96 1 7/154
3 ورق با ضخامت 0/8میل 75 94 1 8/351
4 ورق با ضخامت 0/8میل 65 96 1 8/177
5 ورق با ضخامت 0/9میل 75 94 1 9/394
6 ورق باضخامت0/9میل 65 96 1 9/199
7 ورق باضخامت 1میل 75 94 1 10/438
8 ورق باضخامت 1میل 65 96 1 10/221
9 ورق باضخامت 1.2 میل 75 94 1 12/526
10 ورق باضخامت1.2میل 65 96 1 12/265
11 ورق باضخامت 1.25 75 94 1 13/048
12 ورق باضخامت 1.25 65 96 1 12/776

 

 

جدول زیر ورق با عرض مفید 91 و 99 سانتیمتر است 

ردیف

ضخامت ورق گالوانیزه  گام فرمینگ  عرض مفیدفرمینگ  طول ورق  وزن مترطول (کیلوگرم)
1 ورق با ضخامت 0/7 میل 75 91 1 7/548
2 ورق با ضخامت 0/7میل 65 99 1 6/938
3 ورق با ضخامت 0/8میل 75 91 1 8/626
4 ورق با ضخامت 0/8میل 65 99 1 7/929
5 ورق با ضخامت 0/9میل 75 91 1 9/704
6 ورق باضخامت0/9میل 65 99 1 8/920
7 ورق باضخامت 1میل 75 91 1 10/782
8 ورق باضخامت 1میل 65 99 1 9/911
9 ورق باضخامت 1.2 میل 75 91 1 12/939
10 ورق باضخامت1.2میل 65 99 1 11/893
11 ورق باضخامت 1.25 75 91 1 13/478
12 ورق باضخامت 1.25 65 99 1 12.265

  

درصورتیکه قصد اطلاع از قیمت و خریدعرشه فولادی را داریدکلیک فرمایید.

کارشناسان شرکت فولادکبیر در اولین فرصت آماده پاسخگویی به مشتریان محترم میباشند.

 

وزن مخصوص عرشه فولادی