دیتیل سقف عرشه فولادی

دیتیل سقف عرشه فولادی

 

 

 

 

 

"توجه"

اینجا کلیک نموده و از صفحه آیین نامه های سقف عرشه فولادی

بازدید فرمایید.

جهت دانلود فایل اتوکد-DWG نمونه فرمینگ جدید کلیک فرمایید.

 

جزییات فرمینگ متال دک: 

جهت دانلود فایل DWG . اتوکد فرمینگ لطفا" روی همین متن کلیک فرمایید

 

 

 

 

دیتیل فرمینگ عرشه فولادی/فرمینگ ورق عرشه فولادی/دستگاه فرمینگ عرشه فولادی/تولیدکنندگان ورق عرشه فولادی/مشخصات فنی ورق عرشه فولادی/عرشه سازه گسترکبیر

 

دیتیل فرمینگ عرشه فولادی/فرمینگ ورق عرشه فولادی/دستگاه فرمینگ عرشه فولادی/تولیدکنندگان ورق عرشه فولادی/مشخصات فنی ورق عرشه فولادی/عرشه سازه گسترکبیر

ورق گام 75 عرض مفید 94 سانت 

دیتیل فرمینگ عرشه فولادی/فرمینگ ورق عرشه فولادی/دستگاه فرمینگ عرشه فولادی/تولیدکنندگان ورق عرشه فولادی/مشخصات فنی ورق عرشه فولادی/عرشه سازه گسترکبیر

دیتیل فرمینگ عرشه فولادی/فرمینگ ورق عرشه فولادی/دستگاه فرمینگ عرشه فولادی/تولیدکنندگان ورق عرشه فولادی/مشخصات فنی ورق عرشه فولادی/عرشه سازه گسترکبیر

ورق با گام 65 عرض مفید 99 سانت 

 

 

.