دیتیل فرمینگ عرشه فولادی/مشخصات فنی عرشه فولادی

دیتیل فرمینگ عرشه فولادی/مشخصات فنی عرشه فولادی

 

 

 

دیتیل فرمینگ عرشه فولادی/دانلود فایل اتوکدرول فرمینگ عرشه فولادی/محاسبات عرشه فولادی

مشخصات فنی ورق عرشه فولادی

ورق سقف عرشه فولادی/رول فرمینگ ورق عرشه فولادی/گلمیخ استاندارد/

جوشکاری گلمیخ/استادولدینگ/دیتیل سقف عرشه فولادی/فلاشینگ /نحوه اجرای سقف عرشه فولادی/

 

"توجه"

اینجا کلیک نموده و از صفحه آیین نامه های سقف عرشه فولادی

بازدید فرمایید.

جزییات فرمینگ متال دک: 

 

جهت دانلود فایل DWG . اتوکد فرمینگ لطفا" روی همین متن کلیک فرمایید

 

 

 

فرمینگ تایوانی با (نک ) های کاملا" برجسته  گام 75 عرض مفید 94 سانتیمتر

 

 

فرمینگ تایوانی با (نک ) های کاملا" برجسته  گام 65 عرض مفید 96 سانتیمتر

 

 

.