روش محاسبه قیمت عرشه فولادی

روش محاسبه قیمت عرشه فولادی

 

 

 

 

 

جهت هدایت به صفحات آیین نامه ها کلیک فرمایید.

 

قیمت ورق سقف عرشه فولادی/عرشه فولادی/ورق عرشه فولادی/ورق گالوانیزه/گلمیخ/مجری عرشه فولادی

 

جهت پرینت پیش فاکتور بروز یک مترمربع سقف عرشه فولادی روی همین لینک کلیک فرمایید

 

 هزینه ها ومتریال

1- ورق : بسته به نقشه های محاسباتی در پلان تیرریزی سازه  ورق گالوانیزه ازضخامت 0/7 میلیمترتا 1/2 میلیمترقابل استفاده  می باشد.

 ورق خام باعرض 125سانتیمتربه چند صورت فرمینگ میشود:

عرض مفید 91 سانتیمترباارتفاع هرگام 75 میلیمترکه هرمترمربع 8/7 کیلوگرم وزن دارد.

عرض مفید 92 سانتیمترباارتفاع هرگام 65 میلیمترکه هرمترمربع 8/4 کیلوگرم وزن دارد.

عرض مفید 94 سانتیمترباارتفاع هرگام 75 میلیمترکه هرمترمربع 8/5 کیلوگرم وزن دارد.

عرض مفید 95 سانتیمترباارتفاع هرگام 60 میلیمترکه هرمترمربع 8/1 کیلوگرم وزن دارد.

عرض مفید 96 سانتیمتر با ارتفاع هر گام 65 میلیمتر که هرمترمربع 8/3 کیلوگرم وزن دارد.

قیمت ورق گالوانیزه عرشه فولادی/فروش ورق عرشه فولادی/خریدورق عرشه فولادی/کارخانه عرشه فولادی/پیمانکارعرشه فولادی/مجری عرشه فولادی/شرکت عرشه فولادی

بنابراین قیمت ورق که خریدآن براساس وزن می باشد برای هرمترمربع با فرمول ذیل قابــل محاسبه است :

 

مثال:

(قیمت روز هرکیلوورق) * (8/5) =  قیمت یک متـر ورق عرشه فولادی

2-  گل میخ : از مهم ترین وفنی ترین اعضا درترکیب سقف عرشه فولادی محسوب می گردد به گونه ای که قابلیت انتقال نیروی برشی در تمامی جهات را دارا می باشند. گلمیخ ها با سایزهای مختلف تولید می شوند . 

معمولا با توجه به نقشه بین 2 تا 3 عدد درمتر مربع بر روی کش ها پل ها و تیرها نصب می گردد. بهترین نحوه تست گل میخ بعد از نیرومتربه صورت رندومی استفاده از لوله می باشـد بـا خمش 30 درجه گل میخ و تخریب کمتراز 2 درصد قابل قبول میباشد.

(قیمت روزهرعدد گل میخ) * 2/2 = قیمت گل میخ مصرفی در هر متر مربع سقف

3-  آرماتور: معمولا میلگرد 8 آجداربه صورت شبکه20در20به همراه یک شاخه میلگرد آتش پاد در داخـــــــــل هرشیارکه با اسپیسر3سانتی فیکس میشود می باشد.

 (قیمت روز میلگرد 20@8 آجدار) * 4 = قیمت ارماتور هرمتر سقف عرشه فولادی

جهت براورد وزن مخصوص میلگرد :

قطر به توان 2 تقسیم بر162 = ؟

4- بتن : معمولا با عیار300 یا 350 بسته به نقشه ومحاسبه مورد استفاده قرار می گیرد. که از انتهای شیار به ارتفاع 10 سانت پهن وماله می شود. وبرای هر10 متر مربع یک متر مکعب بتون نیاز است .

قیمت روز یک متر بتن تقسیم بر 10 = قیمت بتن برای هر متر سقف متال دک

قیمت دستمزد اجرای کامل سقف متال دک (عرشه فولادی) درسال 1397  برای

هر متر بطور تقریبی 6000 تومان می باشد.

میزان پرت کل کار و هزینه حمل و جرثقیل و ژنراتور نیز در قیمتها لحاظ گردد.

 

 

بنا براین با فرمول ذیل می توان قیمت متریال واجرای سقف را محاسبه کرد

    

(قیمت روز هرکیلوورق) * (8/5)

قیمت یک مترورق متال دک

(قیمت روزهرعدد گل میخ) * 2/ 2

قیمت گل میخ مصرفی در هر متر مربع سقف

(قیمت روز میلگرد 8 آجدار)* 4

قیمت ارماتور هرمتر سقف

قیمت روز یک متر بتن تقسیم بر10

قیمت یک مترمربع بتن سقف عرشه فولادی
 

 

 
 

 

 

.