مزایاومعایب سقف عرشه فولادی

مزایاومعایب سقف عرشه فولادی

 

 

مزایای سقف عرشه فولادی

مزایای سقف عرشه فولادی/مزایای متال دک/مزایای سقف های سبک/سقف عرشه فولادی

 

 

مزایای سقف های عرشه فولادی چیست

 

● بالا بودن ۱۱ برابری سرعت اجرا و کاهش زمان اتمام پروژه و صرفه اقتصادی
● صرفه جویی در مصرف بتن، کاهش وزن دال و  کاهش وزن مرده و سبک سازی ساختمان
● سیستم صنعتی سازی شده و کاهش خطاهای ناشی از عملکرد انسانی
● افزایش فواصل تیرریزی، کاهش مصرف فولاد اسکلت
● مقاومت فوق العاده نسبت به آتش سوزی و زلزله
● امنیت اجرای بالاتر در محیط کارگاه ساختمانی
● امکان بتن ریزی همزمان کلیه طبقات
● دسترسی بسیار آسان به تاسیسات
● تشکیل دیافراگم صلب سقف
● هزینه تمام شده ارزان تر
● کاهش ضخامت سقف
● کاهش لرزه ساختمان
● کاهش انتقال صدا
● کاهش ۸ درصدی وزن سازه و فولاد مصرفی
● حذف شمع، قالب بندی و برخی تیرهای فرعی
● منطبق با ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
● مورد تایید فنی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی
● گواهینامه مدیریت کیفی ISO 9001

 

معایب سقف های عرشه فولادی

1-  سختی استفاده در اسکلت های بتنی بهمراه الزام تمهیدات خاص 

2- بدلیل اینکه در اسکلت بتنی باید تراز به تراز سقف ها بهداز ستونها اجرا شوند لذا هم از نظر زمان اجرا 

و هم از نظر دستمزد تیم اجرایی علی الخصوص در مساحت های پایین تر صرفه اقتصادی ندارد.

 

 

بعلت ازدیاد مجریان شخصی و مشاهده بسیاری از اجراهای غیرتخصصی و خارج از آیین نامه های تعریف شده

و آسیب های مالی به کارفرمایان و نیز تبعات جانی در طول مدت زمان 

لذا مدنظر داشته باشین همیشه با شرکتهای معتبر متال دک همکاری فرمایید.