علل لزرش عرشه فولادی

علل لزرش عرشه فولادی

 

 

نکات جلوگیری از لرزش سقف

 

لرزش سقف عرشه فولادی-ورق گالوانیزه عرشه فولادی-

 

علل لرزش در سقف های عرشه فولادی و ارائه راهکار


یکی از موضوعاتی که گاهاً در خصوص معایب سقفهای عرشه فولادی مطرح می گردد ،

لرزش این نوع سقفها نسبت به سایر سقفهاست ، باید گفت که چنانچه تمامی ضوابط و استانداردهای

لازم برای اجرای یک سقف عرشه فولادی مطابق با آئین نامه های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان انجام گیرد ،

لرزش این سقف ها هم در حد نرمال و نه بیشتر از سایر سقفها می باشد .

در این مبحث سعی میکنیم دلایل این مشکل و همچنین راه کارهای

پیشگیری از لرزش نامتعارف سقفهای عرشه فولادی را بازگو نماییم 

 

نکات فنی لرزش سقف عرشه فولادی-ورق عرشه فولادی
 

 

عدم رعایت موارد زیر نیز در افزایش لرزش سقف عرشه فولادی تاثیر به سزایی دارد :


۱- اولین نکته این است که طول دهانه ها می بایست از حد استاندارد تجاوز ننماید . 

فواصل تیرهای فرعی جهت تامین نشیمن ورق های گالوانیزه عرشه فولادی

بسیار تاثیرگذار هستند.

جهت بازدیدازصفحه فواصل تیرریزی و ضخامت ورق گالوانیزه روی همین متن کلیک فرمایید 


۲- حداقل ارتفاع بتن برای سقف عرشه فولادی ۱۲٫۵ سانتی متر می باشد ، دقت نمایید این ارتفاع کاهش نیابد .
۳- استفاده از بتن مناسب با عیار ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب با اسلمپ 8 که

به وسیله فوق روان کننده اسلامپ آن به ۱2 افزایش یافته باشد ، ایده آل ترین بتن

جهت اجرای سقف عرشه فولادی بدون ویبره زدن می باشد .

چرا که به دلیل وجود آرماتورها و نیز کنگره های ورق های گالوانیزه عرشه فولادی

اجرای ویبره بسیار سخت بوده و شایدبتوان گفت تاثیرزیادی هم ندارد.


۴- استفاده از شبکه میلگرد حرارتی متعارف حداقل میلگرد نمره ۸ آجدار با فواصل حداکثر ۳۰ سانتی متر .


۵- مورد بسیار مهم عدم حرکت و بارگذاری روی سقف تازه بتن ریزی شده حداقل تا ۷۲ ساعت می باشد . 

 

 

 

 

 

.