مشخصات فرمینگ ها

مشخصات فرمینگ ها

 

 

 

 

 

 


 

 فرمینگ انواع ورق های رنگی و گالوانیزه 

جهت سفارش کالای مورد نیاز

با واحد فروش شرکت تماس بگیرید

021-22863077

ده خط ویژه 

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

طرح کرکره شادولاین

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

فلاشینگ فلزی نما

 

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

طرح سفال ایتالیا(جنوا)

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

کرکره سینوسی - دنده ریز

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

کرکره سینوسی - دنده درشت

 

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

کرکره ذوزنقه

 

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

طرح پالرمو

 

 

جهت اطلاع از قیمت روزانه ورق رنگی کلیک فرمایید

جهت اطلاع از قیمت روزانه ورق گالوانیزه کلیک فرمایید  

 

.