فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه

فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاع از قیمت روزانه ورق رنگی کلیک فرمایید

جهت اطلاع از قیمت روزانه ورق گالوانیزه کلیک فرمایید  

 

 فرمینگ انواع ورق های رنگی و گالوانیزه 

جهت سفارش کالای مورد نیاز

با واحد فروش شرکت تماس بگیرید

021-22863077

ده خط ویژه 

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

طرح کرکره شادولاین

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

فلاشینگ فلزی نما

 

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

طرح سفال ایتالیا(جنوا)

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

کرکره سینوسی - دنده ریز

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

کرکره سینوسی - دنده درشت

 

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

کرکره ذوزنقه

 

 

فلاشینگ نما/فلاشینگ فلزی/فرمینگ ورق رنگی وگالوانیزه/فروش ورق رنگی وگالوانیزه/فرم دهی ورق رنگی/طرح سفال/طرح لمبه/ورق ذوزنقه/ورق سینوسی/ورق شادولاین/ورق کرکره/پالرمو/جنوا/سینوسی درشت/سینوسی ریز/

طرح پالرمو

 

 

 

 

.