دیتیل فرمینگ عرشه فولادی SDI

دیتیل فرمینگ عرشه فولادی SDI

 

 

 

 

دیتیل رول فرمینگ ورق عرشه فولادی 

منطبق با SDI

با آج های کاملا" برجسته

بدون هرگونه چروکیدگی و اعوجاج - قابل دانلود در انتهای صفحه 

ورق گالوانیزه/ورق عرشه فولادی/فرمینگ ورق عرشه فولادی/رولفرمینگ عرشه فولادی/کارخانه عرشه فولادی/دیتایل عرشه فولادی/ورق فروش

ورق گالوانیزه رول با دیتیل ذیل فرم دهی میگردد

ورق گالوانیزه/ورق عرشه فولادی/فرمینگ ورق عرشه فولادی/رولفرمینگ عرشه فولادی/کارخانه عرشه فولادی/دیتایل عرشه فولادی/ورق فروش

 

 

ورق عرشه فولادی/ورق گالوانیزه/فرمینگ ورق عرشه فولادی/رولفرمینگ عرشه فولادی/فرم دهی ورق گالوانیزه متال دک/فروش ورق گالوانیزه عرشه فولادی/فرمینگ تایوانی

فرمینگ گام 75 با عرض مفید 94 سانتیمتر

 

 

ورق عرشه فولادی/ورق گالوانیزه/فرمینگ ورق عرشه فولادی/رولفرمینگ عرشه فولادی/فرم دهی ورق گالوانیزه متال دک/فروش ورق گالوانیزه عرشه فولادی/فرمینگ تایوانی

فرمینگ گام 75 با عرض مفید 94 سانتیمتر

 

 

ورق عرشه فولادی/ورق گالوانیزه/فرمینگ ورق عرشه فولادی/رولفرمینگ عرشه فولادی/فرم دهی ورق گالوانیزه متال دک/فروش ورق گالوانیزه عرشه فولادی/فرمینگ تایوانی

فرمینگ گام 65 با عرض مفید 99 سانتیمتر

 

 

ورق عرشه فولادی/ورق گالوانیزه/فرمینگ ورق عرشه فولادی/رولفرمینگ عرشه فولادی/فرم دهی ورق گالوانیزه متال دک/فروش ورق گالوانیزه عرشه فولادی/فرمینگ تایوانی

فرمینگ با گام 65 عرض مفید 99 سانتیمتر

 

جهت دانلود فایل اتوکد فرمینگ عرشه فولادی کلیک فرمایید .

 

 

.