عرشه فولادی درسازه بتنی

عرشه فولادی درسازه بتنی

 

 

 

 

 

 

کلیپ تصویری اجرای عرشه فولادی

روی اسکلت بتنی 

 

 

اجرای سقف عرشه فولادی روی اسکلت بتنی 

همانطور که در تصویر فوق ملاحظه میفرمایید اجرای سقف عرشه فولادی روی اسکلت بتنی براحتی قابل اجرا میاشد

به صورتی که تیرچه ها به وسیله رول بولت و صفحه پلیت سوار بر تیر بتنی میگردند

و سپس عملیات اجرای سقف عرشه فولادی صورت می پذیرد.

در این روش تیرچه های فلزی میتواند از نوع IPE به روش پیچ مهره و جوش 

و با تیر C شکل  (ورق ST52)  با اتصالات پیچ و مهره میباشد.

که البته فواصل تیرچه ها با توجه به انتخاب IPE و تیر C شکل متفاوت می باشد.

 

 

.