پله های عرشه فولادی

پله های عرشه فولادی

 

 

 

 

 

روش اجرای پله عرشه فولادی/پله های متال دک/ورق عرشه فولادی

 

روش اجرای پله ها در سقف عرشه فولادی روی بال فوقانی شمشیری ها 

که از فلاشینگ نیز جهت مهار بتن ریزی استفاده میشود و سپس اجرای جوش گلمیخ با تمهیدات 

خاص بدلیل روانی حوضچه جوش و مواد مذاب 

( میتوان از سرامیک های مخصوص یک طرف بسته جهت پله ها استفاده نمود)

و سپس اجرای میلگرد

روی سطح عرشه انجام شده و کار اماده بتن ریزی می باشد.

 

پله قالب کامپوزیت/پله عرشه فولادی/ورق عرشه فولادی/دال کامپوزیت

 

در تصویر فوق بدلیل سرگیر بودن راه پله ها ورق های متال دک 

روی بال تحتانی شمشیری ها اجرا شده است که با توجه به اینکه در این روش نمیتوان از 

دستگاه جوش استادولدینگ برای جوشکاری گلمیخ ها استفاده نمود و بهترین راهکار اجرایی 

برای اجرای برشگیر استفاده از ناودانی و جوشکاری آن روی قسمت فوقانی بال تحتانی شمشیری ها میباشد.

 

 

 

.