کنسول دال بتنی عرشه فولادی

کنسول دال بتنی عرشه فولادی

 

 

 

 

 

 

عرشه فولادی-ورق عرشه فولادی-اسلب بتنی-متال دک-دال بتنی عرشه فولادی-ورق گالوانیزه عرشه فولادی

 

روش اجرای کنسول بصورت اسلب بتنی در سقف عرشه فولادی 

که در تصویر فوق به خوبی نمایان است .

با این روش به آسانی میتوان کنسول های بتنی را در ادامه ورق های سقف عرشه فولادی

با اشکال هندسی متفاوت و یا مینیاتوری و قوس دار  اجرا نمود.

 

 

 

در نقشه فوق کنسول های مثلثی شکل در طراحی معماری نمایان است 

 

 

.