لیست قیمت شبکه مش آماده توری پیش جوش فولادی آجدار وساده 

 ملاک موجودی بار و اعلام قیمت فروش تماس تلفنی وبصورت نقدواریزی است.

جهت هدایت به صفحات  جداول وزنی شبکه مش فلزی کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  22863077-021  ده خط ویژه

قيمت روز شبكه مش فولادي در تاریخ 1398/04/27

  • تعداد نمایش: 2195
شبکه مش آماده فولادی
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
4950
2 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
4950
3 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
4950
4 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
4950
5 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
4950
6 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
4550
7 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
4550
8 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
4550
9 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
4550
10 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
4550
11 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
4500
12 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
4500
13 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
4500
14 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
4500
15 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
4500
16 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
17 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
18 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
19 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
20 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید

 

قیمت مش/قیمت شبکه مش فولادی/شبکه مش آماده/شبکه توری فلزی/مش پیش جوش/قیمت روزمش فولادی/کارخانه تولیدمش آجدار

شبکه مش عبارتست از :شبکه توری فولادی میلگردی پیش جوش ساختمانی Steel bar welded mesh panels با بافت دقیق هندسی طولی و عرضی با زوایه قائمه به همراه جوش در تمام تقاطع ها با نقطه جوش های محکم و باکیفیت.امروزه در هر گونه پروژه ی بزرگ و کوچک ساختمانی و صنعتی به منظور مسلح کردن بتن، شبکه مش را مورد استفاده قرار می دهند. در ایجاد شبکه ی میلگردی، معمولا میلگرد های طولی و عرضی با زاویه ی ۴۵ درجه روی هم قرار می گیرند و نقاط اتصال آن ها با دستگاه هایتمام اتوماتیک به وسیله ی جوش به هم متصل می شوند.تولید این مش های میله گردی طبق سفارشات در دو مدل شبکه ی مش پیش جوش آجدار و شبکه ی مش پیش جوش ساده، انجام می شود. مصارف توری مش عمدتا در ایجاد ساختمان ها و کف در داخل بتون می باشد و این روز ها یکی از متداول ترین روش های ساخت و ساز در ساختمان ها و پروژه های عمده را به خود اختصاص داده است.علاوه بر این، مش بر اساس استاندارد های ایران عبارتست از بافت هندسی میلگردهای عرضی و طولی که با زاویه های قائم نسبت به یکدیگر قرار گرفته باشند و در کلیه نقاط تقاطع هم به همدیگر جوش شده باشند .در فرایند ساخت شبکه این محصول نیز مانند خرپای ساخته شده از میلگرد به منظور جلوگیری از کاهش سطح مقطع میلگرد بایداز روش جوشکاری مقاومتی یا همان نقطه جوش استفاده کرد.تعداد جوش های شکسته نباید بیش تر از یک درصد تعداد اتصال های جوش داده شده ی میلگرد موجود در هر برگ و یا نصف میزان اتصالات جوشکاری شده میلگرد موجود در طول هر کدام از میلگرد ها باشد.