جداول زیر فقط  پیش زمینه جهت آگاهی شما مشتریان عزیز میباشد و ملاک قیمت فروش تماس تلفنی است.

جهت هدایت به صفحات توضیحات فنی و جداول وزنی انواع فرمینگ

ورق های رنگی (سینوسی-کرکره ای)-ذوزنقه-شادولاین-ژنوا-پالرمو-لمبه(دامپا) کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  22863077-021  ده خط ویژه

قیمت ورق رنگی در تاریخ 1398/04/03

  • تعداد نمایش: 4193
قیمت ورق رنگی عرض کوتاه چین
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق پرتقالی 1028 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی 1028 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
11900
2 ورق نارنجی 2004 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
15000
3 ورق قرمز3000 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز3000 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12900
4 ورق آبی 5015 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی 5015 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12000
5 ورق سبز6024 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز6024 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
11900
6 ورق سفال8004 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال8004 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12200
7 ورق قهوه ای سوخته8017 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته8017 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
14800
8 ورق سفید9016 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید9016 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
13750
ورق رنگی عرض بلندچین
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق پرتقالی 1028 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی 1028 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12300
2 ورق نارنجی 2004 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13100
3 ورق قرمز3000 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز3000 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13250
4 ورق آبی 5015 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی 5015 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12650
5 ورق سبز 6024 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز 6024 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12450
6 ورق صورتی 4003 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق صورتی 4003 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12300
7 ورق بنفش 4005 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق بنفش 4005 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12300
8 ورق سفال8004 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال8004 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13000
9 ورق سفید9016 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید9016 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12850