جداول زیر فقط  پیش زمینه جهت آگاهی شما مشتریان عزیز میباشد و ملاک قیمت فروش تماس تلفنی است.

جهت هدایت به صفحات توضیحات فنی و جداول وزنی انواع فرمینگ

ورق های رنگی (سینوسی-کرکره ای)-ذوزنقه-شادولاین-جنوا-پالرمو-لمبه(دامپا) کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  22863077-021  ده خط ویژه

قیمت ورق رنگی در تاریخ 1398/01/30

  • تعداد نمایش: 474
قیمت ورق رنگی چین
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق قرمز3000 16 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز3000 ضخامت 16 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
21800
2 ورق سفید9016 16 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید9016 ضخامت 16 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
24000
3 ورق قهوه ای سوخته8017 16 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته8017 ضخامت 16 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
23000
4 ورق پرتقالی 1028 45 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی 1028 ضخامت 45 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12600
5 ورق نارنجی 2004 45 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 45 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12800
6 ورق قرمز3000 45 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز3000 ضخامت 45 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12700
7 ورق آبی 5015 45 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی 5015 ضخامت 45 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12600
8 ورق سفال8004 45 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال8004 ضخامت 45 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
13700
9 ورق قهوه ای سوخته8017 45 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته8017 ضخامت 45 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
14000
10 ورق سفید9016 45 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید9016 ضخامت 45 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
13300