جداول زیر فقط  پیش زمینه جهت آگاهی شما مشتریان عزیز میباشد و ملاک قیمت فروش تماس تلفنی است.

جهت هدایت به صفحات توضیحات فنی و جداول وزنی انواع فرمینگ

ورق های رنگی (سینوسی-کرکره ای)-ذوزنقه-شادولاین-جنوا-پالرمو-لمبه(دامپا) کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  22863077-021  ده خط ویژه

قیمت ورق رنگی در تاریخ 1398/03/04

  • تعداد نمایش: 2051
قیمت ورق رنگی عرض کوتاه چین
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق پرتقالی 1028 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی 1028 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12500
2 ورق نارنجی 2004 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
14600
3 ورق قرمز3000 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز3000 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
13500
4 ورق آبی 5015 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی 5015 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12500
5 ورق سبز6024 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز6024 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12500
6 ورق سفال8004 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال8004 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
12800
7 ورق قهوه ای سوخته8017 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قهوه ای سوخته8017 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
14400
8 ورق سفید9016 47 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید9016 ضخامت 47 عرض 1000
رول تحویل بنگاه تهران
13850
ورق رنگی عرض بلندچین
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 ورق پرتقالی 1028 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق پرتقالی 1028 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12900
2 ورق نارنجی 2004 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق نارنجی 2004 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13300
3 ورق قرمز3000 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق قرمز3000 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13350
4 ورق آبی 5015 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق آبی 5015 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13150
5 ورق سبز 6024 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سبز 6024 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13000
6 ورق صورتی 4003 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق صورتی 4003 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12900
7 ورق بنفش 4005 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق بنفش 4005 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
12900
8 ورق سفال8004 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفال8004 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13600
9 ورق سفید9016 47 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم ورق سفید9016 ضخامت 47 عرض 1250
رول تحویل بنگاه تهران
13000