لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق 2004نارنجی

  • کد کالا: 2014
  • برند: کویل رنگی
  • ضخامت: 0.5
  • عرض: 1250
  • حالت: رول
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 35,700تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.